A 14 hónaposok értik, hogy értjük – és hogy nem értjük!

2020.5.5.

Kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy a babák értik-e, ha a jelenlétükben egy felnőtt félreért valamit. Vajon képesek-e követni azt, hogy más embereknek tőlük független gondolatai lehetnek, sőt másként értheti a nyelvet, mint ők? Ennek feltárására egy speciálisan erre a célra kifejlesztett EEG rendszerrel a babák agya által termelt rendkívül gyenge elektromos jeleket mértük, miközben ők egy bábszínházi előadást néztek.

A vizsgálat során úgy neveztünk meg egy tárgyat (pl. egy játék autót), hogy az a babák szempontjából helyes volt (azt hallották, „autó”), de egy velük szemben ülő Megfigyelő szempontjából téves volt (mert a Megfigyelő azt hihette, egy másik tárgy van ott, mondjuk egy plüss cica, amit a tudta nélkül cseréltünk ki a kisautóra). Eredményeink szerint a 14 hónapos babák ezt észreveszik, tudják, hogy a másik félreérthette a megnevezést.

Egy további kísérletből azt is megtudtuk, hogy a babák ilyenkor konkrét egyedi tárgyak reprezentációit (“gondolatokat”) tulajdonítják a Megfigyelőnek. Nem általában véve, egy bármilyen autóét, hanem annak a konkrét autóét, amelyet a Megfigyelő korábban látott. Ezt onnan tudtuk meg, hogy a Megfigyelő tudta nélkül az egyik autót egy másikra cseréltük, s ebben a helyzetben is hasonló eredményeket kaptuk, mint korábban. Az is kirajzolódott kutatásainkból, hogy a babák azt is képesek követni, ha a saját szempontjukból téves a megnevezés, míg a másikéból helyes. Ezt a helyzetet úgy teremtettük meg, hogy egyes esetekben az újonnan mutatott tárgyat helytelenül az előző tárgy nevével neveztük meg, így a Megfigyelő azt hihette, hogy a megnevezés pontos. A babák tudták, hogy a másiknak stimmel a megnevezés, annak ellenére hogy nekik nem.

Eredményeinkből arra következtettünk, hogy a 14 hónapos babák kifinomult beszédkövetési képességgel rendelkeznek. A szavakat a másik személy tudattartalmai, gondolatai segítségével is képesek értelmezni. Ez a képesség nagy segítség lehet a nyelv elsajátítás során, hiszen ezzel hatékonyan meg tudják szűrni a mindennapi kommunikációban gyakori félreértéseket, tévedéseket és hamis következtetéseket.Az N400 hatás az 1., 2. és 3. kísérletben.

Az elektroenkefalográfia (EEG) segítségével képet nyerhetünk az agy működéséről és a kognitív folyamatokról. Az inger bemutatása után úgy 400 milliszekundummal éri el maximumát az N400 agyhullám, ami a nyelvi feldolgozás és beszédértés folyamatait tükrözi. Kutatásunkban ennek segítségével figyeltük meg, hogy a babák észrevették, amikor vagy nekik, vagy a másiknak, vagy egyikőjüknek sem stimmelt a tárgy megnevezése.

A felső paneleken a hátsó (parietaális) agyterületek fölött mérhető eseményhez kötött potenciálok (EKP) grafikonjai láthatók, vizsgálatok szerinti bontásban. Az agyi elektromosság negatív amplitúdója felfelé van ábrázolva, és az idősávon a 0 a hanglejátszás kezdetét jelöli. A zöld árnyékolás jelzi a csecsemők N400-ának időablakát (400-600 ezredmásodperc). Az alsó panelek, az egyes vizsgálatokon belüli kísérleti feltételek EKP-különbségének a topográfiai térképeit mutatják az N400 időablakában. A hidegebb színek nagyobb negativitást mutatnak, a piros gyűrűk pedig azt a régiót szemléltetik, amelyen az N400 amplitúdóját elemeztük.A homloki (frontális) agyterületek fölött mért EKP válaszok egy pozitív amplitúdójú agyhullámot mutattak az 1., 2. és 3. vizsgálatokban egyaránt, amely akkor jelent meg, amikor a Megfigyelő hamis vélekedése miatt mást érthetett mint a babák. Ebből az agyhullámból következtetünk arra, hogy észrevették a babák, hogy a másik fél félreértett valamit. Még akkor is mérhető volt, amikor a 2. kísérletben a szó stimmelt mindkét félnek (így N400 válasz nem volt), de másik konkrét tárgyra utalt, és a tárgycsere miatt hamis vélekedése volt a Megfigyelőnek.

A felső paneleken a homloklebeny (frontális területek) fölött mérhető EKP grafikonjai láthatók, az egyes vizsgálatok esetében. A negatív felfelé van ábrázolva, és az idősávon a 0 a hanglejátszás kezdetét jelöli. A kék sávok jelölik az idő ablakot (300–500 ms), ahol a hatást találtuk. Az alsó panelek a kék árnyalatokkal jelzett időablakok EKP-különbségének topográfiai térképeit mutatják. A hidegebb színek jelzik a negatívabb amplitúdó különbségeket, a piros gyűrűk pedig azt a területet, ahol az agyi válaszokat elemeztük.Az összefoglalót írta: Forgács Bálint és Zsoldos Rebeka

Kapcsolat

ELTE Babalabor1064 Budapest,

Izabella utca 46.

(+36) 30 806 3000/5654

elte.babalabor@gmail.com

babalabor@ppk.elte.hu