Andrási Krisztina

PhD hallgató, labormenedzser

2015 őszén csatlakoztam a labor munkájába, egy, a szakdolgozatomhoz kapcsolódó kutatás keretein belül, amely során azt vizsgáltuk, vajon az óvodás korú gyerekek másként általánosítják-e azt az információt, amelyet egy saját kultúrájukba tartozó felnőtt oszt meg, ahhoz viszonyítva, melyet egy más kultúrában jártas felnőtt tanít nekik. Diplomázásomat követően 2 évig a CEU Babakutató laborjában dolgoztam asszisztensként, 2018 őszétől pedig PhD hallgatóként csatlakoztam ismét az ELTE Babalabor csapatához. Kutatásaimban arra vagyok kíváncsi, vajon a gyermekek hogyan értik meg a társas konvenciókat; ezen belül is azt, hogy ezek közösséghez kötöttek (szemben például a morális normákkal, melyek univerzálisak), és így alkalmazhatóságuk helyzetről helyzetre változik.

Publikációk

Kapcsolat

ELTE Babalabor1064 Budapest,

Izabella utca 46.

(+36) 30 806 3000/5654

elte.babalabor@gmail.com

babalabor@ppk.elte.hu