Galambos Ágoston

Doktorjelölt

Fő kutatási irányom a különböző szociális ingerek viselkedésre tett hatása. Jelenleg a következő témákban folynak vizsgálataink.
Arcészlelés: hogyan dolgozzuk fel az arcokat, ezeket a szociálisan kimagaslóan fontos ingereket? Speciális-e az arcészlelés, azaz különbözik-e más vizuális tárgyak feldolgozásától? Az ezeket a kérdéseket megcélzó kutatásunkban gyermekek és felnőttek vizuális letapogatási mintázatát hasonlítjuk össze szemmozgáskövető berendezéssel (eye-tracker), változatos orientációjú és típusú ingeranyagon. A bemutatott képek speciálisak, ugyanis csak félig tartalmaznak információt, a fotók másik fele üres, így az ún. kiegészítő szemmozgásokról is nyerhetünk adatokat. Ezzel a vizsgálatunkkal közelebb juthatunk az arcészlelés (feltételezett) specifikusságának, kontextus-függésének feltárásához.
Segítő viselkedés vizsgálata: összehasonlító, kutyákat és három éves gyerekeket érintő kutatásunkban a pozitív és negatív szociális élmények viselkedésformáló hatását mérjük fel. Az érzelmi előhangolást követően a résztvevőket (kutyák és gyerekek) játékos helyzetbe hozzuk, és a társ segítésére irányuló cselekedeteket hasonlítjuk össze a pozitív és a negatív tónusú érzelmek esetében.
Hasonló kísérleti manipulációt alkalmazó kutatásunkban a kutyák alvása és a megelőző társas tapasztalat hatását mértük fel: sikerült kimutatni, hogy a kutyák alvásában minőségi és mennyiségi különbségek jelentkeznek annak függvényében, hogy milyen társas élményt élnek át az alvás előtt.
A szociális partner puszta jelenlétének hatását célozza meg a többszörös tárgykövetéses paradigmát (multiple object tracking) alkalmazó vizsgálatunk. Elsődleges kutatási kérdésünk, hogy változik-e (s ha igen, milyen irányban) a többszörös tárgykövetésben nyújtott teljesítmény (amikor egy monitoron meghatározott számú mozgó tárgyat kell követni) annak hatására, hogy a feladatot nem egyedül, hanem egy társsal végezzük.
A dajkabeszéd (motherese) speciális intonációs mintázatának potenciális funkcióját próbáljuk feltárni a gyermekeket érintő kiváltott potenciál technikát (EKP) alkalmazó vizsgálatunkban, ahol az említett speciális nyelvnek nemcsak a felnőtthöz intézett (adult-directed) beszéd nonverbális jellemzőitől való eltérését, hanem a kutyákhoz szóló (dog-directed vagy doggerel) beszédstílushoz való közelségét is szeretnénk jobban megvizsgálni.

Publikációk

Kapcsolat

ELTE Babalabor1064 Budapest,

Izabella utca 46.

(+36) 30 806 3000/5654

elte.babalabor@gmail.com

babalabor@ppk.elte.hu