Andrási Krisztina

PhD hallgató, kutatási asszisztens

2015 őszén csatlakoztam a labor munkájába, egy, a szakdolgozatomhoz kapcsolódó kutatás keretein belül, amely során azt vizsgáltuk, vajon az óvodás korú gyerekek másként általánosítják-e azt az információt, amelyet egy saját kultúrájukba tartozó felnőtt oszt meg, ahhoz viszonyítva, melyet egy más kultúrában jártas felnőtt tanít nekik. Diplomázásomat követően 2 évig a CEU Babakutató laborjában dolgoztam asszisztensként, 2018 őszétől pedig PhD hallgatóként csatlakoztam ismét az ELTE Babalabor csapatához. Kutatásaimban arra vagyok kíváncsi, vajon a kisgyerekek hogyan igazodnak el a körülöttük lévő igen összetett társas világban. Ezen belül is arra keresem a választ, mi segít nekik tájékozódni a tekintetben, hogy a körülöttük lévő emberek milyen tudással rendelkeznek egy-egy helyzetben – fakadjon ez vagy abból, amit a konkrét helyzetben tapasztalnak vagy egy kultúra ismeretéből -, és, hogy ennek tükrében egyrészt hogyan értelmezik mások viselkedését, másrészt, hogyan illesztik ehhez megfelelően a sajátjukat. Emellett a laborban folyó kutatások szervezésével is foglalkozom.

Publikációk

Kapcsolat

ELTE Babalabor
1064 Budapest, Izabella utca 46.
(+36) 1 461 4100/5654

elte.babalabor@gmail.com